Τι είναι η αρθροπλαστική; Πλεονεκτήματα στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (minimally invasive surgery)

Η άρθρωση του γόνατος μαζί με αυτή του ισχίου είναι οι συχνότερα προσβαλλόμενες από οστεοαρθρίτιδα αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, διότι επιβαρύνονται με σημαντικά φορτία, καθώς «σηκώνουν» όλο το βάρος του σώματος κατά την όρθια στάση και τη βάδιση. Η οστεοαρθρίτιδα έχει σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί ο χόνδρος και το οστούν που υπάρχει κάτω από αυτόν, μια κατάσταση που προκαλεί έντονο πόνο κατά τις δραστηριότητες της καθημερινότητας και, σε πιο προχωρημένα στάδια, ακόμη και κατά την ανάπαυση και τον ύπνο. Αρθροπλαστική είναι η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από 50 χρόνια, κατά την οποία αντικαθιστούμε τη φθαρμένη άρθρωση με μία νέα τεχνητή άρθρωση.

Τις τελευταίες δεκαετίες η εξέλιξη τόσο στη χειρουργική τεχνική όσο και στις προθέσεις υπήρξε ραγδαία, με αποτέλεσμα, σήμερα, οι επεμβάσεις αυτές στα χέρια εξειδικευμένων χειρουργών να θεωρούνται επεμβάσεις ρουτίνας, με χαμηλή νοσηρότητα, μικρό χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης και πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καθώς και ταχεία επιστροφή του ασθενούς τόσο στις καθημερινές αλλά, εάν αυτό είναι επιθυμητό, ακόμη και σε αθλητικές δραστηριότητες.

Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται με επιτυχία η πραγματοποίηση των επεμβάσεων αυτών με τεχνικές μικρής επεμβατικότητας (Minimally Invasive Surgery), όπως η τεχνική ALMIS στο ισχίο και οι τεχνικές MIS, μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής (UNI) και «εξατομικευμένης αρθροπλαστικής» (PSI) στο γόνατο. Με τις πιο πάνω τεχνικές πραγματοποιείται η επέμβαση αρθροπλαστικής του ισχίου ή του γόνατος αντίστοιχα, μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό, μέσα από μικρές τομές δέρματος και, κύρια, με τη μικρότερη δυνατή βλάβη στους γύρω ιστούς (μυς και τένοντες).

Οι τεχνικές αυτές μας βοηθούν ώστε:

  1. Ο χρόνος της νοσηλείας και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης να είναι εντυπωσιακά βραχύτερος,
  2. η ανάγκη για μετάγγιση και χρήση αναλγητικών σαφώς μικρότερη, και
  3. το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σημαντικά καλύτερο.

 

Dr Δημήτριος Καράταγλης MD, PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης «Υγεία κατ’οίκον»
Κ. Καραμανλή 137, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-304442

www.arthroscopy.net.gr