Αποκλειστικές Νοσοκόμες

Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρήζουν εξειδεικευμένης φροντίδας υπάρχει από την εταιρεία μας η δυνατότητα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών από Αποκλειστικές Νοσοκόμες.

Όλες οι αποκλειστικές νοσοκόμες είναι πιστοποιημένες με πτυχίο νοσηλευτικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά κυρίως διαθέτουν το ήθος, την εμπειρία, την ευγένεια και το πάθος που απαιτείται, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα με σεβασμό την ατομική αξιοπρέπεια του ασθενούς.

Αποκλειστικές Νοσοκόμες κατ΄οίκον

Αποκλειστικές Νοσοκόμες σε Κλινικές & Κέντρα Αποκατάστασης